19.08.2022

Garantovaná prevádzka vykurovania do -25°C