Všeobecná zdravotná poisťovňa Komárno

Lokalita: Komárno

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA: LG Multi V systém

Termín realizácie: 2023

Rozsah realizácie: Klimatizovanie kancelárskych priestorov. Samostatný VRV sytém s jednou vonkajšou jednotkou a 11 kusov vnútorných kazetových jednotiek.

Prečo si vybrať klimatizáciu od BASSO Air?