Ako prebieha montáž klimatizácie

Postup pri štandardnej montáži klimatizácie – monosplitu.

 • Čas a termín zahájenia prác sa vzájomne vopred odsúhlasí. Štandardne je príjazd našich technikov na miesto realizácie o 9.00h. V prípade jednoduchej montáže, bez vzniknutia neočakávaných komplikácií trvá realizácia odhadom do 5 hodín.
 • Dovoz náradia z auta a materiálu do bytu zvyčajne zaberie do 20 minút.
 • Pred zahájením je majiteľ oboznámený s postupom prác vrátane približného časového plánu. Toto je zároveň priestor na prípadné dôležité vstupy a otázky, ktoré mohli vzniknúť z obhliadky.
 • Po odkonzultovaní s majiteľom sa označí pozícia vnútornej jednotky
 • Po  uchytení konzoly na stenu sa zrealizuje prieraz cez stenu, ktorý bude slúžiť pre pripojovacie potrubie, elektrické napájanie, komunikačný kábel a kondenzačnú hadicu.
 • Nasleduje natiahnutie trasy. To môže byť buď cez stenu, ak je vonkajšia jednotka priamo za stenou na ktorej je vnútorná jednotka, alebo sa vedenie rozvodov realizuje v dizajnových lištách. V prípade, že si to situácia vyžaduje, alebo je to vopred odsúhlasená varianta, ktorá bola aj súčastou cenovej ponuky, realizuje sa sekanie rozvodov do steny. Tento úkon je komplikovanejší, hlavne v prípade ak sa jedná o betónovú konštrukciu. Toto trasovanie je náročnejšie ako z pohľadu času, tak i hluku a vyžaduje si aj následné stavebné úpravy, napr. opätovné sádrovanie miesta, kde sa zasekávalo. Finálnu povrchovú úpravu stierkovaním, nieje súčasťou montáže a realizuje ju následne špecialista na daný odbor. Zasekávanie do trasy sa vyfakturuje ako práca naviac podľa platného cenníka.
 • Zavesenie vnútornej jednotky na pripravenú závesnú konzolu a pripojenie vnútornej jednotky k natiahnutým rozvodom.
 • Umiestnenie vonkajšej jednotky môže mať niekoľko variant:
  • na fasádu (bežná konzola)
  • na balkón z vonkajšej strany (bežná konzola)
  • na podlahu (podlahové plastové, prípadne pogumované podstavce)
  • na rovnú strechu (betónové kocky)
  • na šikmú strechu (strešná konzola)
 • Spojenie vonkajšej jednotky s vnútornou – napojenie vonkajšej jednotky na prepojovacie (medené) potrubie a komunikačný kábel.
 • Vákuovanie – zbavenie uzavretého systému vzduchu a vlhkosti pomocou manometra a vákuovej pumpy. Úkon trvá približne 10 minút, jeho trvanie však priamo závisí od dĺžky trasy.
 • Skúška tesnosti – po vyvákuovaní je potrebná kontrola potrubnej trasy z hľadiska možných netesností, ktoré majú za dôsledok únik chladiva. Ak je všetko v poriadku, odpojí sa vákuová pumpa a otvoria sa ventily na vpustenie chladiva.
 • Zapojenie do elektrickej siete a spustenie do prevádzky.
 • Sprevádzkovanie klimatizácie a skúška funkčnosti.
 • Zaškolenie podľa návodu na obsluhu
 • Zbalenie náradia
 • Upratanie
 • Odchod