Čo je akustický výkon / akustický tlak?

Hladina akustického tlaku (Lp)

Vyjadruje zvukovú energiu vyžarovanú zo zroja hluku a jej hodnoty sa uvádzajú v decibeloch (dBA)

Hladina akustického výkonu (Lw)

Je rovnakou veličinou ako akustický tlak, ale meria sa vo vopred zadefinovancýh podmienkach.

Jeho hladina nezávisí na :

  • umiestnení zariadenia
  • podmienkach okolitého prostredia
  • ani od vzdialenosti od bodu merania

Hladinu akustického výkonu je možné z oboch veličín považovať za tú presnejšiu. Akustický výkon má vyššiu hodnotu ako akustický tlak, avšak nieje potrebné sa tým nechať mýliť.

Pre lepšiu predstavivosť uvádzame príklad vplyvu decibelov:

 

Klimatizácia do bytu a domu | Basso Air