Oprava klimatizácie

Oprava

Je súborom úkonov, ktorých cieľom je odstránenie konkrétnych nedostatkov, ktoré sprevádzajú chod klimatizačného zariadenia. Oprava nie je servis a naopak. Opravu musí vždy vykonávať odborník oprávnený k daným činnostiam, nakoľko ak by tomu tak nebolo, predajca zariadenia by nemusel uznať prípadný nárok na reklamáciu! Oprave vždy predchádza diagnostika, počas ktorej technik hľadá možné príčiny vzniku nedostatkov. Až po ich identifikovaní pristupuje k samotnej oprave. Po odstránení príčiny prekontroluje funkčnosť systému a pokiaľ sa už žiaden nedostatok neprejavuje, oprava je ukončená. V opačnom  prípade sa vracia k hľadaniu možnej ďalšej príčine a proces sa opakuje až do úplného vyriešenia. Nie je výnimočné, že pri zanedbaných strojoch je príčinou poruchy séria nedostatkov. Aj z tohto je zrejmé, že čas opravy sa vopred dá len veľmi ťažko odhadnúť a je dobré, aby s tým zákazník počítal a predišlo sa tak prípadnému narušeniu jeho programu. Pri vážnejšej poruche (napr. na elektronike a podobne) sa takmer s určitosťou technik bude musieť ku klientovi vrátiť a nový komponent namontuje po jeho objednaní. Moderné klimatizácie dokážu samo-diagnostikou napomôcť technikovi a poukážu chybovou hláškou v tvare kódu na časť zariadenia, ktorá vykazuje nedostatok. Toto je aj súčasťou krátkeho dopytovania sa zo strany realizačnej firmy, ktorej budete poruchu nahlasovať. Správne popísanie problémov, typu zariadenia, chybovej hlášky môžete skrátiť celkovú dĺžku procesu opravy a ušetriť si peniaze za opakovaný výjazd.

 

Najčastejšími opravami sú:

 • oprava úniku chladiva klimatizácie
 • dopustenie chladiva klimatizácie
 • čistenie klimatizácie
 • oprava odtoku kondenzátu klimatizácie
 • výmena kompresora
 • výmena filtra na klimatizácii
 • oprava elektrickej časti klimatizácie
 • výmena mechanicky poškodených častí vonkajšej jednotky
 • predĺženie chladiaceho okruhu
 • demontáž klimatizácie pri zateplení

Dobre vedieť

 • 95% porúch je možné predchádzať správne vykonaným a pravidelným servisom, ktorý zaberie len zlomok ceny a času v porovnaní s opravou.
 • Ak už k poruche došlo, prejavy nepodceňujte a stroj nepoužívajte až do príchodu technika.
 • Pozrite si model zariadenia na štítku stroja, typ chybovej hlášky a nahláste to pri ohlasovaní poruchy.