Všeobecná zdravotná poisťovňa Prešov

Lokalita: Prešov

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA: LG Multi V systém

Termín realizácie: 2023
Rozsah realizácie: Klimatizovanie kancelárskych priestorov. Samostatný VRV sytém s jednou vonkajšou jednotkou a 17 kusov vnútorných kazetových jednotiek.

Prečo si vybrať klimatizáciu od BASSO Air?