Integrovaná vzduchotechnika do historickej Vily 1926

Lokalita: Bratislava

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA: LG multisplit

Termín realizácie: 2022

Rozsah realizácie: 3 kanálové jednotky a jedna vonkajšia jednotka. Pre zjednotenie dizajnu celého objektu, bolo dôležité vytvorenie diskrétneho riešenia integrovaného systému vzduchotechniky.  Do celej vily sme zvolili kanálovú klimatizáciu, pri ktorej vzduch prúdi len cez mriežky, ktoré sa dajú vkusne zakomponovať do interiéru.

Autor projektu: Juraj Peták – Pale Architecture
Fotograf: Tomáš Manina

Ako prebiehala realizácia vzduchotechniky do histrockej vily?