Klimatizácie pre developerský projekt Vila domy Lipnica

Lokalita: Dunajská Lužná

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA: Midea Xtreme Save

Termín realizácie: 2022

Rozsah realizácie: Každý byt má niekoľko vnútorných klimatizačných jednotiek a jednu vonkajšiu jednotku na streche. Realizácia prebiehala v dvoch fázch – najskôr prebehla inštalácia rozvodov a po dokončení omietok a maľovky boli nainštalované vnútorné jednotky.

Inštalácia klimatizácií do Vila domov Lipnica