Všeobecná zdravotná poisťovňa Prievidza

Lokalita: Prievidza

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA: LG Multi V systém

Termín realizácie: 2023

Rozsah realizácie: Klimatizovanie kancelárskych priestorov. Samostatný VRV sytém s jednou vonkajšou jednotkou a 11 kusov vnútorných nástenných jednotiek.

Môže klimatizácia ovplyvniť produktivitu v práci?