Základná škola Rajčianská ul., Bratislava 

Lokalita: Bratislava

POPIS TECHNICKÉHO RIEŠENIA: Midea Xtreme Save


Termín realizácie: 2023

Rozsah realizácie: Klimatizovanie učební a zázemia základnej školy prostredníctvom splitových a multisplitových klimatizačných zariadení v celkovom rozsahu 8 kusov vonkajších jednotiek a 15 vnútorných jednotiek.

Oplatí sa klimatizáciou aj kúriť?