13.03.2020

Vyjadrenie k aktuálnej situácii

Vážení zákazníci,

Napriek tomu, že sme malá firma a naše zdroje sú obmedzené, snažíme sa byť dlhodobo spoločensky zodpovední. Pri aktuálnej situácii ohľadom šírenia nákazy COVID-19 sme sa rozhodli reagovať.

Dnešným dňom PRESÚVAME VŠETKY NAPLÁNOVANÉ MONTÁŽE a servisné prehliadky o minimálne týždeň až dva. Všetkých zákazníkov budeme informovať telefonicky.

Ďalší postup zvážime na základe vývoja situácie. Naše rozhodnutie je čisto preventívne. Nikto z našich zamestnancov neprejavuje žiadne príznaky nákazy. Napriek tomu sme si vedomí aj asymptomickým priebehom choroby. Naši zamestnanci chodia priamo do domácností ľudí v rôznych vekových kategóriách, vrátane najviac ohrozeným ľudí vo veku nad 60 rokov. Za žiadnych okolností nechceme pôsobiť ako šíriteľ nákazy z domácnosti do domácnosti. Váš domov je dnes vaším hlavným útočiskom, miestom izolácie a bezpečia. Ako spoločensky zodpovedná firma nechceme nijakým spôsobom toto miesto ohrozovať.

Aj keď to z ekonomického hľadiska môže byť pre našu spoločnosť veľmi riskantné, považujeme to za absolútnu nutnosť. Pevne preto veríme, že po stabilizovaní celej situácie sa všetko vráti do normálu.

Buďme všetci zodpovední a spoločne zvráťme negatívny vývoj šírenia choroby.

#izolacia #hygiena #imunita #zdravyrozum #ruskoniejehanba

Všetkým Vám prajeme pevné zdravie.

Team BASSO Air

Team BASSO Air