19.08.2022

Možnosť WiFi ovládania – aplikácia Onecta