23.08.2022

Aké riziká hrozia, ak je montáž klimatizácie prevedená neodborne?

O tom, že odborná montáž klimatizácie je skutočne dôležitá, asi netreba špeciálne hovoriť. Napriek tomu sa však možno pýtate, aké riziká vám hrozia, ak sa v tomto smere pokúsite ušetriť a inštaláciu zveríte do rúk neskúsenému technikovi. Prinášame vám prehľad nedostatkov, s ktorými sa následne môžete stretnúť.

Odborná inštalácia je mimoriadne dôležitá najmä v prípade moderných klimatizácií. Novodobé modely sú totiž doslova a do písmena nabité rôznymi technologickými vychytávkami. Avšak, stopercentne správne vedia fungovať jedine vtedy, keď sú správne zapojené a nastavené. Pokiaľ teda chcete z vašej novej klímy vyťažiť maximum, na profesionálnej montáži sa rozhodne neoplatí šetriť.

Neodborná montáž klimatizácie a jej riziká

Pri neodborne namontovaných klimatizáciách sa stretávame s viacerými nedostatkami, ktoré sa neraz nedajú len tak ľahko odstrániť. Prinášame vám prehľad tých najčastejších.

Nesprávny výber miesta pre vonkajšiu jednotku

Aby klimatizácia dokázala fungovať naplno, vonkajšia jednotka musí byť umiestnená na správnom mieste. Je veľmi dôležité, aby okolo nej cirkuloval vzduch. Zároveň by však mala byť dobre chránená pred vetrom či nečistotami. Ak nie sú splnené tieto podmienky, klimatizácia nemusí pracovať efektívne. Môže si tak oveľa skôr vyžadovať nákladný servis.

Praktický tip: Najobľúbenejšími miestami na inštaláciu vonkajšej jednotky sú steny budovy, balkóny a terasy.

Nevýhodné umiestnenie vnútornej jednotky 

Montáž klimatizácie nie je len o vonkajšej jednotke, ale aj o tej vnútornej. Pri nej je dôležité vybrať správne miesto v rámci miestnosti. Základom je, aby vzduch efektívne prúdil všetkými smermi a rýchlo tak vychladil či vyhrial daný priestor. Neskúsení technici ju môžu nevedomky nainštalovať na nevhodnú stenu, pričom prúd vzduchu bude blokovaný napríklad veľkým nábytkom.

Zlý výber miesta na termostat

Správne miesto na termostat je podstatné nielen z hľadiska komfortu ovládania, ale aj kvôli schopnosti klimatizácie vyhodnocovať teplotu v miestnosti. V ideálnom prípade by mal byť inštalovaný na stenu, kde nie je prístup vzduchu blokovaný veľkou skriňou či iným nábytkom. Vyhýbať sa treba aj montáži do rohu izby.

Nezabúdajte: Ak termostat nie je inštalovaný na vhodnom mieste, nedokáže optimálne vyhodnotiť teplotu v miestnosti. To sa môže odraziť na horšom tepelnom komforte a problémoch s nastavením klimatizácie.

Neprofesionálne zapojená elektroinštalácia  

Táto chyba patrí medzi najčastejšie a zároveň aj najnebezpečnejšie. Ak sú elektrické rozvody zapájané pracovníkmi, ktorí v tejto oblasti nie sú vyškolení, môže dôjsť k viacerým problémom. Následne sa vám môže stať, že klimatizácia jednoducho prestane fungovať. No čo je horšie, zle zapojená kabeláž dokáže spôsobiť aj iskrenie či požiar.

Nedostatočne vyvákuovaný rozvod chladu

Neodborná montáž klimatizácie sa môže naozaj podpísať pod viacero problémov. Tie môžu mať podobu poruchy hneď niekoľkých komponentov od filter dehydrátora až po totálne zničenie kompresora. A keďže kompresor predstavuje takpovediac srdce celého zariadenia, asi vám nemusíme prízvukovať jeho dôležitosť. Každopádne, k takýmto patáliám môže dôjsť napríklad pri nedostatočne vyvákuovanom rozvode chladu alebo aj pri chybnom zapojení CU rozvodov.

Odvod kondenzátu s nedostatkami

Pri nesprávne navrhnutom odvode kondenzátu môže dochádzať k únikom tekutín, ktoré vedia spôsobovať vznik plesní. Prípadne, voda z klimatizácie môže vám alebo vašim susedom poškodzovať fasádu či okolie nehnuteľnosti.

Vizuálne nedostatky

No a v neposlednom rade, z neodbornej inštalácie často pramenia rozličné vizuálne nedostatky. Napríklad, vnútorná jednotka môže byť namontovaná nakrivo, prípadne robotníci po sebe zanechajú dobúchané alebo inak poškodené časti stien.

Odborná montáž klimatizácie vás teda dokáže ušetriť od mnohých problémov a s nimi spojenými nákladmi. Pokiaľ o ňu máte záujem aj vy, neváhajte nás kontaktovať.