19.08.2022

Heat boost – režim zvýšeného vykur. výkonu