22.12.2022

Je potrebné povolenie na montáž klimatizácie na fasádu?

Chystáte sa inštalovať vonkajšiu jednotku klímy na fasádu vášho rodinného domu, prípadne bytovky? Poradíme vám, za akých okolností budete potrebovať povolenie na montáž klimatizácie a na čo všetko si dávať pozor.

Keďže zákon definuje klimatizáciu ako technické zariadenie, ktoré nie je súčasťou stavby alebo stavebným výrobkom, na inštaláciu nebudete potrebovať stavebné povolenie ani schválenie od úradov. Napriek tomu však v určitých situáciách budete potrebovať isté povolenia, aby ste sa vyhli potenciálnym problémom v budúcnosti.

Montáž klimatizácie na fasádu rodinného domu

Vzhľadom na to, že rodinný dom je vaším majetkom, inštaláciu vonkajšej jednotky v podstate nemusíte konzultovať s nikým. Pozor si však dávajte v prípade, že bude namontovaná na stene, ktorá je v tesnej blízkosti pozemku suseda.

Vonkajšia jednotka totiž pri svojej činnosti vydáva hluk. V prípade moderných klimatizácií je hlučnosť nízka, no napriek tomu môže niekomu prekážať. Dbať treba tiež na správny odvod kondenzátu. Ak je potrubie vyvedené na okraj vášho pozemku, vytekajúca voda môže poškodzovať aj majetok susedov.

Naša rada: Vonkajšiu jednotku sa snažte inštalovať tak, aby nebola v tesnej blízkosti cudzieho majetku. Ak nemáte inú možnosť a musíte si ju nechať namontovať na fasádu, ktorá je pri vedľajšom pozemku alebo dome, oboznámte o tom vašich susedov. Uistite ich, že prevádzka klimatizácie nebude nijako negatívne ovplyvňovať ich život.

Povolenie na montáž klimatizácie na fasádu bytovky

Pri montáži klimatizácie na fasádu bytovky je situácia o niečo komplikovanejšia. Obvodové steny nehnuteľnosti sú totiž spoločným majetkom všetkých vlastníkov bytov.

Informujte správcu bytového domu

V domovom poriadku je zvyčajne uvedené, že akékoľvek zásahy do spoločného majetku je potrebné konzultovať so správcom, resp. ostatnými vlastníkmi bytov. V prvom rade preto kontaktujte správcu, ktorý vám povie, aké máte možnosti a ako postupovať.

Nezabúdajte: Správca vám povie, kam môžete a nemôžete vonkajšiu jednotku umiestniť. Pravdepodobne si od vás následne vyžiada technickú dokumentáciu, v ktorej bude popísané technické riešenie – spôsob inštalácie, odvod kondenzátu či maximálna hlučnosť.

Je potrebný súhlas ostatných vlastníkov bytov?

O tom, či budete potrebovať povolenie na montáž klimatizácie od ostatných vlastníkov bytov, resp. ich nadpolovičnej väčšiny, rozhodne správca na základe pravidiel v domovom poriadku. V každom prípade, o plánovanej inštalácii klímy je vždy dobré oboznámiť susedov. Vyhnete sa tak potenciálnym hádkam a sťažnostiam v budúcnosti.

S akými ťažkosťami sa môžete stretnúť?

Ak bola vaša bytovka zateplená, môže sa stať, že kvôli inštalácii klimatizácie bude ovplyvnená záruka. Dochádza pri nej totiž k zásahu do fasády. Túto skutočnosť je preto potrebné prebrať so správcom alebo priamo stavebnou spoločnosťou, ktorá realizovala zateplenie.

V niektorých prípadoch môže správca zamietnuť inštaláciu z dôvodu, že vonkajšia jednotka významne ovplyvňuje vzhľad budovy. Z tohto dôvodu je najlepším riešením montáž na stenu lodžie. Klimatizácia tak nenaruší dizajn fasády a zároveň bude lepšie chránená pred poveternostnými vplyvmi.

Povolenie na montáž klimatizácie bez starostí

Ak si chcete nechať nainštalovať klimatizáciu do bytu, kontaktujte skúsenú spoločnosť. Osloviť môžete aj nás. Na základe našich dlhoročných skúseností vám vypracujeme technickú špecifikáciu a navrhneme spôsob zapojenia, aby vaša klíma nijako neobťažovala susedov. Bez problémov tak získate povolenie na montáž klimatizácie od správcu či ostatných vlastníkov bytov.