Montáž klimatizácie

Čas a termín zahájenia prác sa vždy vzájomne vopred odsúhlasí, pričom zvyčajne je príjazd technikov na miesto realizácie o 8.30 h. V prípade jednoduchej montáže nástennej klimatizácie s rozvodmi do 3 m trvá realizácia do 5 hodín. Pred zahájením je majiteľ vždy oboznámený s postupom prác vrátane približného časového plánu. Toto je zároveň priestor na prípadné dôležité vstupy a otázky. Samotná montáž začína s vynosením materiálu a náradia z auta a jeho trvanie je priamo úmerné dostupnosti parkovacieho miesta od objektu, prítomnosti výťahu, podlažia a podobne. V tomto prípade je vždy vítané ak je objednávateľ nápomocný a zabezpečí parkovacie miesto pri objekte. Po potvrdení si umiestnenia sa označí pozícia vnútornej jednotky a zrealizuje sa prieraz cez stenu, ktorý bude slúžiť pre elektro chladiarenské rozvody. Nasleduje natiahnutie trasy rozvodov, ktoré môžu byť buď cez stenu ( bez líšt), ak je vonkajšia jednotka priamo za stenou na ktorej je vnútorná, alebo sa vedenie rozvodov realizuje v dizajnových lištách. V prípade, že si to situácia vyžaduje, alebo je to vopred odsúhlasená varianta, realizuje sa sekanie rozvodov do steny. Tento úkon je výrazne rozsiahlejší, hlavne v prípade ak sa jedná o betónovú konštrukciu. Takéto trasovanie je náročnejšie ako z pohľadu času, hluku, prašnosti a vyžaduje si i následné stavebné úpravy, napr. opätovné stierkovanie. Finálna povrchová úprava stierkovaním, nie je súčasťou montáže a realizuje ju následne špecialista na daný odbor. Po uvedených úkonoch nasledujú:

  • Zavesenie vnútornej jednotky na pripravenú závesnú konzolu a pripojenie vnútornej jednotky k rozvodom.
  • Umiestnenie vonkajšej jednotky
  • Spojenie vonkajšej jednotky s vnútornou
  • Vákuovanie – zbavenie uzavretého systému vzduchu a vlhkosti pomocou manometra a vákuovej pumpy
  • Skúška tesnosti
  • Zapojenie do elektrickej siete a spustenie do prevádzky.
  • Sprevádzkovanie klimatizácie a skúška funkčnosti.
  • Zaškolenie podľa návodu na obsluhu
  • Zbalenie náradia
  • Upratanie a ukončenie montáže