Servis klimatizácie

Je nevyhnutnou podmienkou pre správne fungovanie a dlhú životnosť zariadenia. Jeho cieľom je zabezpečiť bezporuchový chod a slúži ako prevencia pred širokou škálou porúch, ktoré zo skúseností pri zanedbaných klimatizačných jednotkách takmer s určitosťou nastanú. Správne vykonaný servis je zrealizovaný oprávneným technikom, ktorý minimálne jedenkrát ročne (ideálne pred sezónou) zariadenie skontroluje, prečistí a vykoná o tomto úkone záznam, ktorý sa uchová. Tento záznam zároveň slúži ako podklad pre výrobcu, ktorý si ho v prípade poruchy a uplatnenia si záruky z pravidla vždy vyžiada.

V prípade zistenia poruchy, nasleduje oprava, ktorá je spoplatňovaná podľa platného cenníka a jej hodnota je vždy násobkami servisného úkonu. Zanedbané servisné kontroly najčastejšie vedú k zníženiu výkonu stroja, množeniu plesní a následným možným ochoreniam, zápachu, poškodeniu kompresora a elektroniky prípadne vytopeniu a ďalším prejavom.

Preventívny servis pozostáva s nasledovných úkonov

  • kontrola zariadenia
  • dezinfekcia vnútorných jednotiek
  • vyčistenie filtrov a plastových častí
  • kontrola elektrickej časti klimatizácie
  • skúška odtoku kondenzátu
  • skontrolovanie chladiva a tlaku
  • vyčistenie chladiča vonkajšej jednotky
  • skúška a diagnostika prípadnej poruchy

Nastavenie intervalu kontrol je individuálne a stanovujeme ho podľa reálnej potreby.
Cena za servis vonkajšej jednotky je 40,- € bez DPH a vnútornej jednotky 30,- € bez DPH. Úkon je zrealizovaný do 1 hodiny vo vopred dohodnutom termíne.

Pravidelným servisom ochránite svoje zdravie a predídete neočakávaným havarijným situáciám, ktoré sú spojené so značnými finančnými nárokmi. Poruchy sa z pravidla vyskytujú v tom najexponovanejšom termíne počas horúcich dní na neservisovaných zariadeniach, kedy majiteľ zapnete svoje zariadenie po dlhej odmlke. V takýchto prípadoch býva i dostupnosť servisných tímov obmedzená z dôvodu veľkej vyťaženosti a na zásah technika môžete čakať aj niekoľko dní.

Ozvite sa nám a my Vám radi zadarmo poradíme ako často a kedy je potrebné sa o Vaše zariadenie starať, aby ste si ho mohli v horúcom období užiť na plno a bez obmedzení.