Obhliadka pred montážou klimatizácie

Prvým krokom pred výberom klimatizácie je vykonanie odbornej obhliadky. Tak ako aj v iných prípadoch aj tu platí, že dobre vykonaná príprava (obhliadka) je základným kameňom k správnemu výberu zariadenia a hladkému priebehu montáže. Jej cieľom je zistiť potreby a očakávania objednávateľa ako po stránke technickej tak ekonomickej a neposlednom rade posúdenie možností prevedenia samotnej montáže. Dobre vykonaná obhliadka sa nezaobíde bez participácie klienta, ktorý pozná odpovede na dôležité otázky naviazané na inštaláciu. Je dobré vedieť, aké otázky môžete zo strany technika očakávať a pripraviť si sa ne. Ak tak spravíte, budete sa cítiť počas obhliadky komfortnejšie, ušetríte si svoj drahocenný čas a spravíte to podstatné pre správny výber značky, typu klimatizácie a v neposlednom rade i spoločnosti od ktorej si zariadenie a montáž zakúpite. Nezabúdajte, že obhliadka je zároveň dobrou príležitosťou bližšie spoznať prístup a mentalitu spoločnosti ktorej plánujete zveriť montáž zariadenia, ktoré by Vám malo slúžiť desať aj viac rokov. Nižšie pripájame vybrané otázky, ktoré Vám naši technici počas obhliadky môžu položiť.

Vybrané otázky:

  • Ktoré miestnosti potrebujete chladiť?
  • Plánujete so zariadením kúriť, odvlhčovať, prípadne eliminovať pachy a baktérie?
  • Máte povolenie k umiestneniu vonkajšej jednotky na fasáde objektu ? (bytový dom, historická budova)
  • Máte už vybranú značku, farbu, typ zariadenia?
  • Máte fixne stanovený rozpočet, ktorý nechcete prekročiť? (dôležité pre výber značky a typu zariadenia)
  • Viete, kde by ste chceli mať vonkajšiu a vnútornú jednotku?
  • Máte konkrétne požiadavky na energetickú triedu, hlučnosť, prípadne iné parametre zariadenia?

Pokiaľ sa rozhodnete pre obhliadku a poradenstvo od našej spoločnosti, budeme veľmi radi. Obhliadka bude vykonaná ZADARMO. Na dohodnutie individuálneho termínu obhliakdy nás môžete kontaktovať telefonicky, prípadne prostredníctvom nášho kontaktného formuláru. Štandardná obhliadka trvá približne 40 minút. Neváhajte nás kontaktovať, radi Vám pomôžeme.