Servis klimatizácie

Servis klimatizácie

je nevyhnutnou podmienkou pre správne fungovanie a dlhú životnosť zariadenia. Je preventívnym úkonom, ktorého cieľom je zabezpečiť bezporuchový chod a slúži ako prevencia pred širokou škálou porúch, ktoré zo skúseností pri zanedbaných strojoch takmer s určitosťou nastanú. Správne vykonaný servis je zrealizovaný oprávneným technikom, ktorý minimálne jedenkrát ročne (ideálne pred sezónou) zariadenie skontroluje, prečistí a vykoná o tomto servisný záznam, ktorý sa uchová.
V prípade zistenia poruchy, nasleduje oprava, ktorá je spoplatňovaná podľa platného cenníka. Zanedbané servisné kontroly najčastejšie vedú k nižšie uvedeným poruchám.

Servis a oprava klimatizácie | BASSO Air

 

Servis pozostáva s nasledovných úkonov:

  • dezinfekcia vnútorných jednotiek
  • kontrola zariadenia
  • vyčistenie filtrov a plastových častí
  • kontrola elektrickej časti klimatizácie
  • skúška odtoku kondenzu
  • kontrola chladiva a tlaku
  • vyčistenie výparníka vonkajšej jednotky
  • skúška a diagnostika prípadnej poruchy

Nezabudnite – pravidelným servisom ochránite svoje zdravie a predídete neočakávaným havarijným situáciám, ktoré sú spojené so značnými finančnými nárokmi.