22.06.2022

Prečo uniká voda z klimatizácie?

Voda z klimatizácie nie je žiadnym nezvyčajným javom. Súvisí s prirodzeným fungovaním klimatizácie a kondenzáciou. Avšak, za určitých okolností môže signalizovať problém. Kedy by ste mali zbystriť pozornosť?

Vo vnútornej jednotke klimatizácie sa nachádza dôležitý komponent – výparník. V jeho útrobách prúdi studené chladivo, ktoré sa stretáva s teplým a vlhkým vzduchom z miestnosti. Dochádza tak k intenzívnej výmene tepla. A práve tá je spojená s prirodzenou kondenzáciou. Kvapôčky vody sa obvykle odvádzajú do zbernej nádoby a odtiaľ sú pomocou čerpadla a potrubí odvádzané preč – do odtokov či odpadu.

Vedeli ste, že počas horúcich letných dní dokáže klimatizácia vyprodukovať až 10 litrov kondenzátu?

Voda z klimatizácie môže značiť problém

Ak klimatizácia funguje správne, kondenzát sa pomocou čerpadla a potrubí odvádza preč z vnútornej jednotky. Vy s ním prakticky nijako neprichádzate do styku. Problém nastáva, ak začne z niektorých častí klimatizácie kvapkať voda. To značí, že došlo k poruche. Prinášame vám krátky prehľad tých najčastejších príčin.

Zle nainštalovaná klimatizácia

Voda z klimatizácie môže kvapkať v prípade, že jednotlivé komponenty neboli správne nainštalované. Pokiaľ sú medzi nimi určité vôle, medzery, prípadne tesnenia nie sú na svojom mieste, tekutina dokáže jednoducho uniknúť. Práve preto odporúčame montáž klímy vždy nechať na skúsenú firmu.

Pokazené čerpadielko

Veľmi častou príčinou únikov vody je pokazené čerpadielko, ktoré slúži na prečerpávanie kondenzátu. Pokiaľ nefunguje správne, množstvo tekutiny sa hromadí v zbernej nádobe a môže začať kvapkať na zem.

Upchaté potrubie

Keď dôjde k upchatiu potrubia na odvod kondenzátu, zvýši sa tlak v systéme a kvapalina nemôže odtekať. Prirodzene tak dokáže unikať z rôznych komponentov.

Praktický tip: Voda z klimatizácie môže kvapkať aj v dôsledku upchatého vzduchového filtra. Práve preto je vhodné pravidelne kontrolovať jeho stav.

Prasknutá hadička

Pod úniky kvapaliny sa môže podpísať aj prasknutá odvodová hadička. Častou príčinou sú tiež poškodené tesnenia vo vedení kondenzátu.

Poškodená odtoková vaňa

No a v neposlednom rade, voda z klimatizácie dokáže kvapkať aj v dôsledku poškodenej odtokovej vane pod výparníkom. Napríklad, na starých klimatizáciách môže byť už prehrdzavená.

Kedy volať odbornú pomoc?

Pokiaľ sa vám podarilo odhaliť príčinu únikov kondenzátu, je možné, že problém dokážete vyriešiť aj svojpomocne – napríklad vyčistením odtokových potrubí či výmenou vzduchového filtra. Voda z klimatizácie by mala prestať tiecť či kvapkať, keď zariadenie vypnete. Ak ale uniká aj po vypnutí, prípadne neviete nájsť chybné miesto, odporúčame kontaktovať profesionálny servis.

Náš tip: Pravidelne kontrolujte priepustnosť odtokovej hadičky, ktorá sa môže upchať napríklad prachom či hmyzom. A pokiaľ máte kondenz vyvedený do zbernej nádoby, uisťujte sa, či má voda kam odtekať. No a na záver, vždy sa presvedčte, že kvapalina, ktorá kvapká na zem, je skutočne voda z klimatizácie. Môže sa totiž stať, že dochádza aj k úniku chladiva. V takom prípade je nutné čo najskôr privolať odbornú pomoc.